Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cho phép các DN sản xuất, kinh doanh ngành hàng thép không gỉ tại VN được áp dụng song song hai tiêu chuẩn chất lượng -Tiêu chuẩn chất lượng quốc gia TCVN 10356:2017 theo QCVN20: 2019/BKHCN. -Tiêu chuẩn cơ sở của các nhà cung cấp như WUHAN, TSINGSHAN cho các chủng loại hàng hoá đang được cung cấp vào thị trường VN như: Hàng thép không gỉ dạng cuộn: áp dụng tiêu chuẩn J1, J2, WHJ4... Hàng thép không gỉ dạng dây: áp dụng tiêu chuẩn 669, CU200... 2. Bổ sung mã HS của chủng loại thép không gỉ dạng ống tròn, hộp vuông và hộp chữ nhật ( Mã HS 7306.40.90; 7306.61.000 ) vào danh mục áp dụng của thông tư ban hành Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về Thép không gỉ (QCVN20:2019/BKHCN)

Thứ năm, 20-07-2020 | 16:31:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Cho phép các DN sản xuất, kinh doanh ngành hàng thép không gỉ tại VN được áp dụng song song hai tiêu chuẩn chất lượng -Tiêu chuẩn chất lượng quốc gia TCVN 10356:2017 theo QCVN20: 2019/BKHCN. -Tiêu chuẩn cơ sở của các nhà cung cấp như WUHAN, TSINGSHAN cho các chủng loại hàng hoá đang được cung cấp vào thị trường VN như: Hàng thép không gỉ dạng cuộn: áp dụng tiêu chuẩn J1, J2, WHJ4... Hàng thép không gỉ dạng dây: áp dụng tiêu chuẩn 669, CU200... 2. Bổ sung mã HS của chủng loại thép không gỉ dạng ống tròn, hộp vuông và hộp chữ nhật ( Mã HS 7306.40.90; 7306.61.000 ) vào danh mục áp dụng của thông tư ban hành Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về Thép không gỉ (QCVN20:2019/BKHCN)

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Các công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành hàng Thép không gỉ (INOX) tại Việt Nam

Công văn: 1108/PTM - KHTH, Ngày: 16/07/2020

Nội dung kiến nghị:

Ngày 15/11/2019 theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Vụ trưởng Vụ pháp chế và dự thảo đề nghị TCVN 10356:2017 của Cty TNHH Posco Vst – Bộ KHCN đã ra Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Thép không gỉ (QCVN20-2019/BKHCN) kèm theo với phụ lục danh mục thép không gỉ thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 20:2019/BKHCN

Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về Thép không gỉ có nội dung quy định các chủng loại thép không gỉ sản xuất, nhập khẩu và lưu thông tại VN từ 1/6/2020 đều phải đạt tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 10356:2017) tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và không áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

Các DN đang hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng Thép không gỉ tại VN đang là đối tượng trực tiếp chịu ảnh hưởng của thông tư này.


Đơn vị phản hồi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)