Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cách thể hiện thông tin về chủ sử dụng đất trên sổ đỏ

Thứ tư, 29-06-2022 | 15:53:00 PM GMT+7 Bản in
Công ty bà Lại Thu Hương (Hà Nội) đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên công ty và ghi nhận thông tin "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số … do Phòng Đăng ký kinh doanh TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 6/7/2007, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 31/12/2019".

Nay công ty bà Hương điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 (mã số doanh nghiệp, tên công ty, địa chỉ công ty không thay đổi; chỉ thay đổi vốn điều lệ), vậy có bắt buộc phải thực hiện thủ tục cập nhật thông tin này trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Việc cập nhật thông tin trên có phải bắt buộc không, và có ảnh hưởng gì đến việc đăng ký thế chấp đất sau này của công ty không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì việc thể hiện thông tin trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp tổ chức sử dụng đất là:

"đ) Tổ chức trong nước thì ghi tên tổ chức; tên giấy tờ, số và ngày ký, cơ quan ký giấy tờ pháp nhân (là giấy tờ về việc thành lập, công nhận tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoặc giấy phép, về đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật); địa chỉ trụ sở chính của tổ chức".

Trường hợp xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 14, Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định:

"g) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất".

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời để bà Hương biết, liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/cach-the-hien-thong-tin-ve-chu-su-dung-dat-tren-so-do-102220620130548407.htm

Ý kiến bạn đọc (0)