Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Căn cứ áp dụng hình thức quản lý dự án

Thứ sáu, 19-08-2016 | 15:48:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.

Đơn vị của ông Nguyễn Văn Đoàn (Sơn La) là chủ đầu tư một dự án xây dựng thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Đối với các Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước ngày 1/1/2015, đơn vị của ông thuê tư vấn quản lý dự án, hợp đồng theo tỷ lệ %, giá hợp đồng là tạm tính.

Hiện nay, đơn vị ông Đoàn đang chuẩn bị triển khai một Báo cáo kinh tế - kỹ thuật mới và dự kiến ký hợp đồng với một ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì không còn loại hợp đồng theo tỷ lệ %, trong khi Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng lại không hướng dẫn cụ thể về hợp đồng tư vấn quản lý dự án.

Ông Đoàn hỏi, trong trường hợp này, đơn vị của ông có thể áp dụng mẫu hợp đồng nào và xác định hợp đồng này là loại hợp đồng nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Đoàn hỏi như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thì đối với dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.

Trường hợp không thực hiện được hình thức ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực thì có thể sử dụng hình thức ủy thác quản lý dự án theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Loại hợp đồng là hợp đồng tư vấn xây dựng, hình thức giá hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo thời gian.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)