Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Căn cứ xác định cấp công trình thủy điện

Thứ hai, 13-06-2016 | 10:04:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Ông Trần Văn Ngọc (tranngochpc@...) hỏi: Hiện nay cấp công trình thủy điện có còn được xác định theo quy mô công suất nữa không? Nếu còn thì căn cứ văn bản nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Ngọc hỏi như sau:

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì phân cấp công trình xây dựng gồm:

Phân cấp công trình, hạng mục công trình quy định tại Khoản 3, Điều 8 căn cứ trên quy mô, loại kết cấu, tầm quan trọng để áp dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng công trình và được quy định chi tiết tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Phân cấp công trình quy định tại Khoản 4, Điều 8 để thiết kế xây dựng công trình và để quản lý các nội dung khác được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật có liên quan.

Căn cứ các quy định nêu trên, cấp công trình thủy điện được xác định như sau:

Cấp công trình để áp dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng: dự án thủy điện có dây chuyền công nghệ chính, cấp công trình theo quy mô công suất được xác định theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD, tương ứng với Mục 1.2.5.3 Bảng 1.2 Phụ lục 1 (tham khảo thêm ví dụ 5 Phụ lục 3).

Cấp công trình để thiết kế xây dựng công trình được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-05:2012/BNNPTNT Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế. Theo đó, cấp công trình được xác định theo các tiêu chí năng lực phục vụ, khả năng trữ nước của hồ chứa nước, đặc tính kỹ thuật của các công trình có mặt trong cụm công trình đầu mối quy định tại Mục 3.2.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)