Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chế độ BHYT trong thời gian nghỉ thai sản

Thứ hai, 18-01-2016 | 09:08:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Hoa (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Người lao động sinh con, nhưng con bị chết sau sinh thì lao động này có được hưởng chế độ BHYT trong thời gian nghỉ thai sản không?

BHXH Việt Nam trả lời bà Trần Thị Hoa như sau:

Tại Khoản 2, Điều 31 Luật BHXH số 71/2006/QH11 quy định trường hợp khi sinh con, nếu con dưới 60 ngày tuổi bị chết thì thời gian mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là 90 ngày tính từ ngày sinh con.

Theo đó, căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 13 sửa đổi, bổ sung Luật BHYT quy định từ ngày 1/1/2015 trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản do tổ chức BHXH đóng.

Như vậy, trường hợp lao động nữ sinh con nhưng con bị chết sau sinh thì từ ngày 1/1/2015 lao động nữ được tổ chức BHXH đóng BHYT trong thời gian 90 ngày tính từ ngày sinh con.

Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)