Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chế độ với công chức trúng tuyển cơ quan khác theo diện thu hút nhân tài

Thứ ba, 20-02-2024 | 14:57:00 PM GMT+7 Bản in
Bà Lưu Huyền Trang (Hà Nội) là công chức tại một cơ quan trung ương từ năm 2018. Năm 2023, bà đăng ký xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP tại một cơ quan khác và đã trúng tuyển.

Bà Trang hỏi, sau khi thôi việc ở cơ quan hiện tại, chế độ chính sách của bà tại cơ quan mới được thực hiện như thế nào, các nội dung như hệ số lương, thâm niên, bảo hiểm,... có được bảo lưu không hay phải bắt đầu lại từ đầu?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Điều 19 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; trường hợp công chức có thời gian công tác từ đủ 12 tháng trở lên có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH, ở trình độ và ngành đào tạo tương ứng với trình độ và ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm khi được tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc được tính làm căn cứ xếp lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị bà Lưu Huyền Trang liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về quản lý, sử dụng công chức của bộ, ngành hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện công tác tuyển dụng đối với cá nhân bà để xem xét hồ sơ và xếp lương theo quy định.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/che-do-voi-cong-chuc-trung-tuyen-co-quan-khac-theo-dien-thu-hut-nhan-tai-102240206090045702.htm

Ý kiến bạn đọc (0)