Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cho phép được hoàn thuế tự vệ của 8 lô hàng thép nhập khẩu để sản xuất vật liệu hàn của công ty cổ phần que hàn Việt Đức

Thứ sáu, 25-08-2017 | 13:08:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Cho phép được hoàn thuế tự vệ của 8 lô hàng thép nhập khẩu để sản xuất vật liệu hàn của công ty cổ phần que hàn Việt Đức

Tình trạng: Phản hồi chưa đầy đủ

Đơn vị kiến nghị: Công ty CP que hàn điện Việt Đức

Công văn: 2047/ PTM - VP, Ngày: 21/08/2017

Nội dung kiến nghị:

Năm 2016, Bộ Công Thương ban hành các Quyết định số 862/QĐ-BCT ngày 7/3/2016 và Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 về việc áp dụng biện pháp tự về đối với các mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam, trong đó có dây thép mã HS 7227.90.00 dùng để sản xuất vật liệu hàn. Nhằm bảo hộ sản xuất trong nước, sau khi có kiến nghị của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu hàn và Tổng hội cơ khí Việt Nam, ngày 29/9/2016, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 3914/QĐ-BCT về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng thép có mã HS 7227.90.00 nhập khẩu để sản xuất vật liệu hàn. Tại quyết định này, công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức được cấp hạn ngạch 6.900 tấn để sản xuất vật liệu hàn trong năm 2016.

Công ty CP que hàn điện Việt Đức là doanh nghiệp sản xuất, nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, công ty không trực tiếp nhập khẩu mà chỉ ký hợp đồng mua thép nhập khẩu thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp. Đặc thù này của công ty đã được báo cáo trực tiếp với Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương trong quá trình Đoàn kiểm tra, khảo sát tại doanh nghiệp và công ty cũng đã có văn bản số 358/KT-QHĐ ngày 1/8/2016 gửi Bộ Công Thương trước khi Bộ ban hành Quyết định 3941/QĐ-BCT ngày 29/9/2016.

Trong năm 2016, công ty đã ký hợp đồng với 2 công ty thương mại mua 8 lô hàng thép nhập khẩu với tổng trọng lượng là 3.653 tấn theo nguyên tắc: Công ty lựa chọn công ty thương mại, ký hợp đồng mua thép theo đúng chủng loại và nhu cầu sản xuất, sau đó các Công ty thương mại mới k ý hợp đồng nhập khẩu thép theo yêu cầu của công ty. Toàn bộ lượng thép nhập khẩu được giao hết cho công ty CP que hàn điện Việt Đức, không có lượng thép dư bán ra thị trường.

Công ty CP Thành An: 3 lô hàng, trọng lượng 1.443 tấn

Công ty TNHH Vạn Đạt: 5 lô hàng, trọng lượng 2.210 tấn

(Các lô hàng trên đều có hợp đồng mua bán và hóa đơn GTGT, tờ khai nhập khẩu)

Khi các công ty thương mại làm thủ tục xin hoàn thuế những lô hàng nhập khẩu cho công ty chúng tôi thì không được cơ quan Hải quan chấp thuận. Ngày 23/5/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 3410/TCHQ-TXNK chính thức trả lời việc hoàn thuế tự vệ theo quyết định số 3914/QĐ-BCT thì số thuế chúng tôi đã nộp thông qua các công ty thương mại của năm 2016 không đủ điều kiện miễn trừ.

Với công văn số 3410/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan là một cú sốc lớn đối với công ty cổ phần que hàn Việt Đức, một chính sách lớn của Chính phủ nhằm bảo hộ các doanh nghiệp sản xuất trong nước lại trở thành một cú đánh trực tiếp vào doanh nghiệp. Trước tình hình đó, công ty đã có văn bản kêu cứu tới Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP. Theo đó, ngày 20/6/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng đã có công văn số 6356/VPCP-ĐMDN phản hồi doanh nghiệp và yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương xem xét xử lý đảm bảo quyền lợi và sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Tiếp đó, ngày 7/7/2017, Bộ Công thương có công văn số 6046/BCT-QLCT trả lời doanh nghiệp với nội dung sẽ có văn bản gửi Bộ Tài chính kiến nghị xem xét giải quyết trường hợp của công ty CP que hàn điện Việt Đức.

Để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp sản xuất trong nước, là doanh nghiệp thuộc đối tượng được miễn trừ thuế tự vệ, công ty CP quen hàn điện Việt Đức đề nghị cho phép chúng tôi được hoàn thuế tự vệ của 8 lô hàng thép nhập khẩu nói trên thông qua 2 công ty là Công ty CP Thành An và Công ty TNHH Vạn Đạt.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài Chính

Công văn: 6587/TCHQ-PC, Ngày: 09/10/2017

Nội dung trả lời:

Ngày 19/9/2017, Bộ Công Thương có công văn số 8676/BCT-PVTM gửi Tổng cục Hải quan trao đổi về vướng mắc trong việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo đó: Bộ Công Thương nhận thấy ý kiến của Tổng cục Hải quan là đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên... Bộ Công Thương đề nghị Quý Bộ xem xét lại hồ sơ và nếu có thể thì có phương án giải quyết cho Công ty.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đã kiểm tra lại hồ sơ xin hoàn thuế của Công ty CP que hàn Việt Đức. Căn cứ quy định tại Điều 1 Quyết định số 3914/QĐ-BCT; căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan số 54/2014/QH13; căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 39, khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì các tờ khai nhập khẩu đối với mặt hàng thép hợp kim cán nóng dạng cuộn không đều, đường kính 6.5mm dùng làm lõi que hàn, tiêu chuẩn JISG 3503-2006 thuộc chương 98110000 (mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế tự vệ theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT) không đứng tên Công ty CP Que hàn điện Việt Đức- công ty có tên trong danh sách được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định 3914/QĐ-BCT (Công ty CP Que hàn điện Việt Đức ký hợp đồng mua lại mặt hàng này của các Công ty đứng tên trên tờ khai) nên cơ quan hải quan không có cơ sở hoàn thuế cho Công ty CP Que hàn điện Việt Đức.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đang tiếp tục trình Bộ Tài chính dự thảo công văn trả lời theo hướng vẫn giữ nguyên quan điểm, không đủ cơ sở hoàn thuế như đã hướng dẫn tại công văn số 3410/TCHQ-TXNK ngày 23/5/2017; công văn 5313/TCHQ-TXNK ngày 10/8/2017.

Ý kiến bạn đọc (0)