Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chưa tốt nghiệp do dịch COVID-19 có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Thứ tư, 09-02-2022 | 13:19:00 PM GMT+7 Bản in
Ông Bùi Quang Thọ (Bà Rịa-Vũng Tàu) là sinh viên năm cuối, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên ông chưa tốt nghiệp. Theo quy chế của trường, hết niên khóa đào tạo ông phải khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ông Thọ hỏi, ông có thể xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để hoàn thành khóa học không?

Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu trả lời vấn đề này như sau:

Liên quan việc nhiều khóa học tại các cơ sở đào tạo giáo dục đại học chưa tổ chức khóa luận văn tốt nghiệp, phải gia hạn thêm thời gian khóa đào tạo do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; ngày 24/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5417/BGDDT-GDĐH về việc tổ chức đào tạo cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm cuối bị tác động của dịch COVID-19 và thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Theo đó, tại Khoản 3 của Công văn số 5417/BGDDT-GDĐH hướng dẫn như sau:

"Căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo bắt buộc phải học trực tiếp tại cơ sở đào tạo hoặc cơ sở thực hành/thực tập, cơ sở đào tạo chủ động điều chỉnh kế hoạch và gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các khóa đào tạo trong thời gian không học tập trung do dịch COVID-19; chỉ kết thúc học phần/khóa học khi người học được đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần/chương trình đào tạo".

Nếu đúng như đơn phản ánh, ông Bùi Quang Thọ đang được tạm hoãn gọi nhập ngũ để được đào tạo trình độ đại học theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Theo quy chế của trường, sau khi hết 4 năm niên khóa đào tạo ông phải tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự để sau khi kết thúc khóa học, nếu trúng tuyển có thể được gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quận sự tại ngũ theo quy định của pháp luật.

Đề nghị ông Bùi Quang Thọ làm đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ có xác nhận của nhà trường về việc khóa học chưa kết thúc vì lý do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để địa phương cấp xã, cấp huyện nơi ông cư trú nắm, xem xét giải quyết việc tạm hoãn. Đồng thời cam kết, sau khi khóa đào tạo kết thúc, bản thân sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quận sự theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/chua-tot-nghiep-do-dich-covid-19-co-duoc-tam-hoan-nghia-vu-quan-su-102220126174103571.htm

Ý kiến bạn đọc (0)