Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chuyển mục đích sử dụng đất cần điều kiện gì?

Thứ hai, 05-02-2024 | 15:50:00 PM GMT+7 Bản in
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn (Quảng Ninh) làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở (trước đó ông đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm một phần đất ở và phần còn lại là đất trồng cây lâu năm).

Khi đối chiếu với bản đồ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt kèm theo quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thì đất của ông Tuấn phù hợp là đất ở, nhưng cơ quan chức năng trả lời không có trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất của toàn phường nên không được chuyển mục đích sử dụng đất.

Ông Tuấn hỏi, trong trường hợp này ông có được chuyển mục đích sử dụng đất hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 52 Luật Đất đai quy định căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

"1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất".

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai quy định trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: "d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp".

Tại Khoản 2 Điều 46 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện:

"2. Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, gồm:

a) Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải phù hợp với kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp huyện;

b) Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người có nhu cầu sử dụng đất".

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/chuyen-muc-dich-su-dung-dat-can-dieu-kien-gi-102240201121340885.htm

Ý kiến bạn đọc (0)