Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Có được tổ chức chung Hội nghị người lao động và Đối thoại định kỳ?

Thứ tư, 14-02-2024 | 15:32:00 PM GMT+7 Bản in
Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức Đối thoại định kỳ ít nhất 1 năm/lần, đối thoại khi có vụ việc theo Khoản 2 Điều 63 Bộ luật Lao động và Hội nghị người lao động.

Bà Võ Thị Thu Lan (TPHCM) hỏi, doanh nghiệp có thể gộp tổ chức Đối thoại định kỳ và Hội nghị người lao động thành một lần được không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định pháp luật về lao động hiện hành, Hội nghị người lao động và Đối thoại tại nơi làm việc là hai nội dung khác nhau, không có quy định nào về việc có thể gộp hay thay thế cho nhau.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/co-duoc-to-chuc-chung-hoi-nghi-nguoi-lao-dong-va-doi-thoai-dinh-ky-102240203083815536.htm

Ý kiến bạn đọc (0)