Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Có thể chuyển giao hợp đồng xây dựng giữa công ty mẹ-con?

Thứ tư, 02-11-2016 | 14:43:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Mạnh Thêm (Thanh Hóa) hỏi: Công ty A trúng thầu một gói thầu xây dựng thì có thể giao lại 100% khối lượng xây dựng cho công ty B là công ty con của A (công ty A nắm giữ 51% vốn điều lệ) thi công có được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 24 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, “Trường hợp bên nhận thầu là tập đoàn, tổng công ty khi thực hiện hợp đồng xây dựng có thể giao trực tiếp cho các đơn vị thành viên của mình nhưng phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với năng lực của từng thành viên và phải được bên giao thầu chấp thuận trước”.

Vì vậy, nếu đáp ứng được các nguyên tắc trên và không trái với hồ sơ mời thầu, thì công ty A được quyền giao 100% khối lượng xây dựng cho công ty B.

Việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng, trách nhiệm vẫn thuộc về công ty A theo các điều khoản đã ký trong hợp đồng.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)