Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Công trình xây dựng ở nông thôn được miễn giấy phép

Thứ tư, 02-11-2016 | 14:40:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Tấn An (Tây Ninh) hỏi: Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực đã có quy hoạch nông thôn mới được phê duyệt thì phải xin phép xây dựng có đúng không? Quy hoạch nông thôn mới có gồm cả quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc đối tượng quy định tại Điểm k, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng được miễn giấy phép xây dựng.

Trường hợp khu vực nông thôn có quy hoạch nông thôn mới đáp ứng các yêu cầu và nội dung về quy hoạch phát triển đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ và nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn quy định tại Điều 31 Luật Xây dựng thì khi xây dựng các công trình trong khu vực này phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)