Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cung cấp thông tin nhu cầu kết nối và đầu tư

Thứ sáu, 14-09-2020 | 11:39:00 AM GMT+7 Bản in

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ gửi VCCI công văn số 298 UNDC - HTCG ngày 7/9/2020 V/v: Phối hợp cung cấp thông tin nhu cầu kết nối và đầu tư. Quý doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký (theo mẫu) gửi về Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trước ngày 25/9/2020. Thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp với: Mr Đặng Hoàng Hợp, điện thoại: 0904238836 email: danghoanghop@gmail.com.

7.9.2020_sua_Phiếu_đăng_ký_Kết_nối_công_nghệ_và_đầu_tư_2020_(1).docx

Ý kiến bạn đọc (1)