Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Bộ tài nguyên và Môi trường sớm trả lời công văn của UBND tỉnh Hải Dương liên quan đến Dự án khai thác khoáng sản tại khu I, mỏ sét Trúc Thôn, tỉnh Hải Dương.

Thứ hai, 25-02-2020 | 10:35:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Bộ tài nguyên và Môi trường sớm trả lời công văn của UBND tỉnh Hải Dương liên quan đến Dự án khai thác khoáng sản tại khu I, mỏ sét Trúc Thôn, tỉnh Hải Dương.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh (địa chỉ: Số 72 phố Bích Động, phường Cộng hoà, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương)

Công văn: 0156/ PTM - KHTH, Ngày: 14/02/2020

Nội dung kiến nghị:

Tháng 9/2018,  Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh có gửi kiến nghị lên Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị UBND Tỉnh Hải Dương quyết định chủ trương đầu tư Dự án khai thác khoáng sản tại khu I, mỏ sét Trúc Thôn cho Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh. ngày 27/9/2018, Văn phòng Chính phủ có công văn số 9337/VPCP-ĐMDN “v/v kiến nghị của Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh”; theo đó chuyển văn bản đề nghị của Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh đến UBND Tỉnh Hải Dương xem xét, xử lý và trả lời Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 19/10/2018.

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh Hải Dương có Công văn số 2005/UBND-VP “v/v xin ý kiến về việc chuyển nhượng, tiếp nhận thông tin, kết quả thăm dò khoáng sản” đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, cho ý kiến về việc chuyển nhượng, tiếp nhận thông tin, kết quả thăm dò khoáng sản giữa Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương và Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh ở khu I, mỏ sét Trúc Thôn, phường Cộng hoà, thành phố Chí Linh có đúng với quy định của pháp luật hay không?

Đến nay gần 7 tháng, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Hải Dương do đó Dự án của công ty vẫn chưa được UBND tỉnh Hải Dương quyết định.

Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm trả lời công văn số 2005/UBND-VP ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Hải Dương


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)