Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị các khoản thuế, phí đã được hoãn, khi hết thời hạn hoãn thì cho phép DN trả theo lộ trình để giảm áp lực trả nợ một lần cho DN. Có thể kéo dài thời hạn đóng sang năm 2021.

Thứ sáu, 29-05-2020 | 09:14:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị các khoản thuế, phí đã được hoãn, khi hết thời hạn hoãn thì cho phép DN trả theo lộ trình để giảm áp lực trả nợ một lần cho DN. Có thể kéo dài thời hạn đóng sang năm 2021.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Dệt may

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị các khoản thuế, phí đã được hoãn, khi hết thời hạn hoãn thì cho phép DN trả theo lộ trình để giảm áp lực trả nợ một lần cho DN. Có thể kéo dài thời hạn đóng sang năm 2021.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)