Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị các Tổng công ty viễn thông Viettel, Tổng công ty viễn thông Mobifone, Tập đoàn bưu chính Việt Nam Vinaphone, Công ty TNHH Viettel-CHR giảm 50% phí thuê bao cho các gói cước GSHT chuyên dùng cho phương tiện vận tải; giảm 40% phí thuê điểm đặt, vận hành, bảo trì, quản lý máy chủ cho các đơn vị GSHT trong thời gian 6-9 tháng.

Thứ sáu, 01-06-2020 | 15:25:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị các Tổng công ty viễn thông Viettel, Tổng công ty viễn thông Mobifone, Tập đoàn bưu chính Việt Nam Vinaphone, Công ty TNHH Viettel-CHR giảm 50% phí thuê bao cho các gói cước GSHT chuyên dùng cho phương tiện vận tải; giảm 40% phí thuê điểm đặt, vận hành, bảo trì, quản lý máy chủ cho các đơn vị GSHT trong thời gian 6-9 tháng.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Vận tải ô tô VN

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đã có văn bản số 29/CV-HHVT ngày 3/4/2020 về việc đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét điều chỉnh thời hạn bị thu hồi số thuê bao các gói chuyên dùng cho thiết bị giám sát hành trình từ tháng 2 lên 6 đến 9 tháng.


Đơn vị phản hồi: Bộ Thông tin và Truyền thông; Các tập đoàn, tổng công ty viến thông

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)