Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội ngay từ năm 2020. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị phát triển nhà ở xã hội đảm bảo an sinh xã hội sau đại dịch CoViD-19, để tạo cú huých phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có giá vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu nhà ở thực của cán bộ, công chức viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang, công nhân, lao động, người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, người nhập cư…

Thứ năm, 03-06-2020 | 13:53:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội ngay từ năm 2020. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị phát triển nhà ở xã hội đảm bảo an sinh xã hội sau đại dịch CoViD-19, để tạo cú huých phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có giá vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu nhà ở thực của cán bộ, công chức viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang, công nhân, lao động, người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, người nhập cư…

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Bất động sản

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Kích cầu thị trường bất động sản


Đơn vị phản hồi: Bộ xây dựng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)