Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Tỉnh Thanh Hóa xem xét lại chủ trương đầu tư xây dựng thêm nhà máy nước 60.000m3/ngày đêm tại Hồ Quế Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Chủ nhật, 28-10-2016 | 15:46:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Tỉnh Thanh Hóa xem xét lại chủ trương đầu tư xây dựng thêm nhà máy nước 60.000m3/ngày đêm tại Hồ Quế Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Xây dựng & Sản xuất Vật liệu Xây dựng Bình Minh – Chi nhánh Thanh Hóa

Công văn: , Ngày: 17/08/2016

Nội dung kiến nghị:

Thực hiện chủ trương kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa, Công ty Bình Minh đã về Thanh Hóa để đầu tư góp phần phát triển quê hương. Từ năm 2003 đến nay, Công ty đã đầu tư một số dự án, trong đó có dự án Nhà máy nước sạch Nghi Sơn.

Nhà máy nước sạch Nghi Sơn được Công ty Bình Minh đầu tư xây dựng từ năm 2007 với quy mô giai đoạn 1 là 30.000m3/ngày đêm, vốn đầu tư khoảng 450 tỷ VNĐ. Nhà máy Nghi Sơn ra đời đã phục vụ kịp thời cho sự phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của nhà máy nâng công suất lên 90.000m3/ngày đêm để phục vụ cho nhà máy Lọc Hóa Dầu giai đoạn sản xuất thương mại và khu kinh tế Nghi Sơn.

Trong suốt thời gian gần 10 năm xây dựng và vận hành nhà máy nước, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn do thị trường nước trong khu kinh tế Nghi Sơn còn quá nhỏ bé. Công ty đã phải bù lỗ hàng trăm tỷ đồng để duy trì nhà máy tồn tại và hoạt động

Gần đây, do nhu cầu nước sạch cho nhà máy Lọc Hóa Dầu và khu kinh tế Nghi Sơn tăng cao, tỉnh Thanh Hóa nên tập trung đầu tư đường ống nước thô từ Hồ Yên Mỹ về Hồ Đồng Chùa để giúp cho nhà máy của Công ty Bình Minh có nguồn nước thô để sản xuất nước sạch phục vụ cho nhà máy Lọc Hóa Dầu và khu kinh tế Nghi Sơn hơn là lại đầu tư hệ thống cấp nước khu kinh tế Nghi Sơn cho Liên danh Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát – Tổng Công ty TNHH một thành viên Sông Chu. Tại Quyết định nói trên, Tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho Liên danh Tổng Công ty Anh Phát – Sông Chu đầu tư một đường ống nước thô 90.000m3/ngày đêm từ Hồ Yên Mỹ về Hồ Quế Sơn và đầu tư xây dựng một nhà máy cấp nước có công suất 60.000m3/ngày đêm, trong khi nhu cầu sử dụng nước sạch tại khu kinh tế Nghi Sơn còn rất nhỏ bé, riêng nhà máy nước Bình Minh đến nay mới chỉ sử dụng hết 1/10 công suất. Quyết định nói trên của UBND Tỉnh đã vi phạm quy hoạch chung của khu kinh tế Nghi Sơn về cấp nước đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 10/10/2007; vi phạm điều 5, điều 33 của Luật đầu tư năm 2014.

Việc UBND Tỉnh Thanh Hóa Quyết định cho Liên danh Tổng công ty Anh Phát – Sông Chu đầu tư hệ thống cấp nước nói trên trong tình hình hiện nay sẽ tạo ra cạnh tranh gay gắt nhà máy nước của Công ty chúng tôi vốn đã đang gặp nhiều khó khăn lại càng khó khăn hơn và có khả năng phá sản.

Nếu nhà máy nước của Công ty Bình Minh bị phá sản thì sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng không lường hết được trong đó có ảnh hưởng lớn đến việc cấp nước cho nhà máy Lọc Hóa Dầu và khu kinh tế Nghi Sơn, làm ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư của Tỉnh Thanh Hóa, làm giảm sút lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp với chủ trương phát triển kinh tế của đất nước và của Tỉnh.

Để giúp cho Công ty Bình Minh vượt qua những khó khăn như đã trình bày, đề nghị lãnh đạo Tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét hủy bỏ chủ trương cho Liên danh Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát – Tổng công ty TNHH một thành viên Sông Chu đầu tư xây dựng nhà máy nước 60.000m3/ngày đêm tại Hồ Quế Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Riêng đường nước thô có công suất 90.000m3/ngày đêm nên được đưa về Hồ Đồng Chùa để phục vụ cho khu kinh tế Nghi Sơn và Nhà máy Lọc Hóa Dầu.


Đơn vị phản hồi: UBND tỉnh Thanh Hóa

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)