Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Điều 22 Bộ luật lao động 2012 Tham gia bảo hiểm bắt buộc cho người lao động chỉ làm việc dưới 3 tháng Kiến nghị sửa đổi: Tất cả lao động phổ thông khi vào làm cho doanh nghiệp thời gian ổn định đủ 3 tháng, thì chủ doanh nghiệp phải tham gia các bảo hiểm bắt buộc cho người lao động hoặc nếu quy định như cũ thì thời gian người lao động nghỉ việc dưới 3 tháng thì cơ quan BHXH phải chi trả số tiền mà DN đã đóng 32,5% để DN lấy lao động khác vào thực hiện tiếp theo quy định

Thứ năm, 28-10-2016 | 15:41:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Điều 22 Bộ luật lao động 2012 Tham gia bảo hiểm bắt buộc cho người lao động chỉ làm việc dưới 3 tháng Kiến nghị sửa đổi: Tất cả lao động phổ thông khi vào làm cho doanh nghiệp thời gian ổn định đủ 3 tháng, thì chủ doanh nghiệp phải tham gia các bảo hiểm bắt buộc cho người lao động hoặc nếu quy định như cũ thì thời gian người lao động nghỉ việc dưới 3 tháng thì cơ quan BHXH phải chi trả số tiền mà DN đã đóng 32,5% để DN lấy lao động khác vào thực hiện tiếp theo quy định

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Thủy sản

Công văn: , Ngày: 17/08/2016

Nội dung kiến nghị:

Tham gia bảo hiểm bắt buộc cho người lao động chỉ làm việc dưới 3 tháng:

Điều 22 Bộ luật lao động 2012 quy định đang gây bất cập cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong việc sử dụng lao động phổ thông. Theo quy định thì sau thời gian thử việc 06 ngày đối với đối tượng này, thì người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12-36 tháng và phải tham gia các bảo hiểm bắt buộc cho người lao động. Tuy nhiên trong thực tế, lao động này thường bỏ việc trong thời gian dưới 3 tháng đầu khi vào làm việc vì chưa quen môi trường làm việc, nên gây thiệt hại cho doanh nghiệp phải bỏ ra khoảng tiền không nhỏ để tham gia mua các bảo hiểm bắt buộc cho người lao động. Nhưng, người lao động bỏ việc ngang nhiên không hưởng được chế độ, về phía doanh nghiệp cũng chẳng có lao động để sử dụng.

Kiến nghị sửa đổi: Tất cả lao động phổ thông khi vào làm cho doanh nghiệp thời gian ổn định đủ 3 tháng, thì chủ doanh nghiệp phải tham gia các bảo hiểm bắt buộc cho người lao động hoặc nếu quy định như cũ thì thời gian người  lao động nghỉ việc dưới 3 tháng thì cơ quan BHXH phải chi trả số tiền mà DN đã đóng 32,5%  để DN lấy lao động khác vào thực hiện tiếp theo quy định.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)