Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Điều kiện đặc cách chuyển chức danh nghề nghiệp

Thứ ba, 08-11-2016 | 14:25:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Ông Trần Tấn Khoa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm thể dục năm 2007 và được tuyển dụng giảng dạy môn thể dục tại trường THPT Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, bổ nhiệm ngạch giáo viên THCS (15a.202).

Ông Khoa tốt nghiệp đại học hệ liên thông tháng 4/2011 nhưng do Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ngừng việc chuyển ngạch giáo viên nên ông vẫn giữ ngạch giáo viên THCS.

Theo ông Khoa được biết, năm 2016, Sở Nội vụ thực hiện chuyển ngạch nhưng ông có khả năng bị xếp vào ngạch giáo viên THPT chưa đạt chuẩn (15c.207) hoặc bị chuyển xuống giảng dạy tại trường THCS. Ông Khoa đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, trường hợp của ông có được đặc cách bổ nhiệm ngạch giáo viên THPT (V.07.05.15) không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng trả lời như sau:

Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quy định, "Căn cứ vào Quyết định công nhận kết quả kỳ thi của cấp có thẩm quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sự nghiệp quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm và xếp lương viên chức vào ngạch dự thi theo quy định".

Ông Trần Tấn Khoa được xét tuyển dụng vào ngạch 15a.202 (giáo viên THCS) theo Quyết định số 366/QĐTC-CTUBND ngày 1/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nên được bổ nhiệm ngạch 15a.202 (giáo viên THCS) theo Quyết định số 632/QĐ-SNV ngày 20/10/2008 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng là đúng quy định tại Nghị định số 21/2006/NĐ-CP.

Tuy nhiên, sau khi có Quyết định bổ nhiệm vào ngạch 15a.202 đối với ông Khoa thì đơn vị phải có văn bản đề nghị chuyển sang ngạch 15c.207 (giáo viên THPT chưa đạt chuẩn). Về vấn đề này, từ trước đến nay đơn vị không có văn bản đề nghị chuyển ngạch cho ông Khoa.

Theo Điều 8 Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập:

Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II (mã số V.07.05.14) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên THPT cao cấp (mã số 15.112).

Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III (mã số V.07.05.15) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên THPT (mã số 15.113).

Căn cứ quy định trên, ông Khoa hiện đang giữ mã ngạch 15a.202 nên không thể xét đặc cách chuyển sang chức danh nghề nghiệp THPT hạng III (mã số V.07.05.15).

Trường hợp ông Trần Tấn Khoa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng đã có Công văn xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)