Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Độ tuổi nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động

Thứ ba, 14-06-2016 | 14:32:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Bà Hoàng Thị Tuyết (tỉnh Cao Bằng) sinh ngày 23/7/1971, là công nhân trực tiếp duy tu bảo dưỡng, sửa chữa đường bộ, tham gia BHXH liên tục từ tháng 9/1997 đến hết tháng 12/2010. Vậy, trong năm 2016 bà có đủ điều kiện giám định sức khỏe để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi không?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Cao Bằng trả lời như sau:

Bà Hoàng Thị Tuyết, sinh ngày 23/7/1971, tính đến tháng 5/2016 thì đủ 44 tuổi 10 tháng, có thời gian tham gia công tác là 25 năm 4 tháng (từ tháng 9/1987 đến tháng 12/2012, trong đó có 3 năm 7 tháng là làm công việc nặng nhọc độc hại theo quy định tại Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm).

Tại Điều 16 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, quy định:

“Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây: 

Năm nghỉ hưởng lương hưu Điều kiện về tuổi đời đối với nam Điều kiện về tuổi đời đối với nữ
2016 Đủ 51 tuổi Đủ 46 tuổi
2017 Đủ 52 tuổi Đủ 47 tuổi
2018 Đủ 53 tuổi Đủ 48 tuổi
2019 Đủ 54 tuổi Đủ 49 tuổi
Từ 2020 trở đi Đủ 55 tuổi Đủ 50 tuổi

2. Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

3. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành”.

Như vậy, trong năm 2016 trường hợp của bà Hoàng Thị Tuyết không đủ điều kiện để được giám định sức khỏe để hưởng chế độ hưu trí trước tuổi.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)