Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Doanh nghiệp được lựa chọn hình thức sổ quản lý lao động

Thứ ba, 14-06-2016 | 11:50:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (Nghệ An) có hệ thống phần mềm quản lý nhân viên với đầy đủ nội dung như yêu cầu về sổ quản lý lao động. Các thông tin được chia thành từng chuyên mục theo chức năng: tiền lương, đào tạo, bảo hiểm, thông tin nhân viên…

Bà Thảo hỏi, hệ thống phần mềm của công ty bà có được coi là một dạng sổ quản lý lao động không? Công ty có phải lập thêm sổ quản lý lao động nữa không? Nếu có thì văn bản nào hướng dẫn về các thiết kế sổ quản lý lao động?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm đã quy định, người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức sổ quản lý lao động, có thể bằng giấy hoặc bản điện tử phù hợp với nhu cầu quản lý. Tuy nhiên phải bảo đảm các nội dung cơ bản về người lao động như đã được hướng dẫn.

Như vậy, việc quản lý lao động của công ty bà Thảo thông qua phần mềm quản lý nhân viên phù hợp với quy định hiện hành.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)