Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Doanh nghiệp vận tải giảm thuế do ảnh hưởng dịch COVID-19 thế nào?

Thứ tư, 16-02-2022 | 14:16:00 PM GMT+7 Bản in
Đối với hoạt động vận tải của doanh nghiệp (không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện) thuộc Phụ lục I quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP được áp dụng giảm 30% thuế GTGT theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn tham khảo, Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19; Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15, các doanh nghiệp vận tải sẽ được hưởng ưu đãi xuất hóa đơn cước vận chuyển giảm 30% thuế suất tức 70% x 10% thay vì 10%.

Tuy nhiên, hóa đơn vận chuyển của công ty ông Tuấn hiện tại đang được cấu thành bởi các chi phí có thuế suất là 10% gồm: Chi phí nâng hạ của cảng bãi, chi phí hải quan của cảng bãi, chi phí cơ sở hạ tầng của Sở Giao thông vận tải, chi phí dịch vụ làm hàng của doanh nghiệp, chi phí cước vận chuyển của doanh nghiệp (do cước vận chuyển của công ty ông không chỉ đơn thuần là cước xe chạy mà còn bao gồm các thành phần đã nêu trên, mà các thành phần đó lại chịu thuế suất 10%).

Đồng thời, các chi phí này là các chi phí không cố định nên khi bóc tách ra sẽ ảnh hưởng đến giá trị thực tế của cước vận chuyển đơn thuần trong tổng giá trị cước.

Ví dụ: Đơn giá nâng hạ của 1 container hàng ở mỗi một cảng bãi là biến số, dẫn đến cấu thành của giá vận tải nếu tách ra theo giá nâng hạ sẽ không cố định, vì vậy việc bóc tách là không thể.

Ông Tuấn hỏi, việc áp dụng thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn là 70% x 10% hay 10%? Trường hợp không thể bóc tách, ông xuất hóa đơn cước vận chuyển 10% thì hóa đơn có được coi là hợp lệ không? Nếu hóa đơn hợp lệ thì khách hàng của ông có được khấu trừ đủ 10% khi nhận hóa đơn hay không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Về nguyên tắc, đối với hoạt động vận tải của doanh nghiệp (không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện) thuộc Phụ lục I quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT (ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ) được áp dụng giảm 30% thuế GTGT theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đối với các hoạt động không thuộc Phụ lục I nêu trên thì không được áp dụng giảm 30% thuế GTGT.

Trường hợp công ty của ông cung cấp dịch vụ vận tải và các dịch vụ khác cho khách hàng (bên mua) mà không thể tách riêng được doanh thu từ hoạt động vận tải và doanh thu từ các hoạt động khác thì công ty lập hóa đơn GTGT với thuế suất 10% trên toàn bộ doanh thu cung cấp dịch vụ để giao cho bên mua.

Căn cứ hóa đơn GTGT đã lập, công ty kê khai thuế, nộp thuế đầu ra. Bên mua được kê khai khấu trừ thuế GTGT nếu đáp ứng đầy đủ nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Theo Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/doanh-nghiep-van-tai-tinh-giam-thue-do-anh-huong-dich-covid-19-the-nao-102220214152458636.htm

Ý kiến bạn đọc (0)