Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Được cộng nối thời gian trong quân đội để tính hưởng BHXH

Thứ sáu, 17-03-2023 | 14:59:00 PM GMT+7 Bản in
Ông Nguyễn Văn Lương (Hà Giang) nhập ngũ ngày 13/9/1991, tháng 9/1993 xuất ngũ về địa phương làm nông nghiệp. Từ tháng 5/1998 ông làm việc tại cơ quan nhà nước cấp huyện có đóng BHXH. Ông Lương hỏi, ông có được cộng nối 2 năm tham gia nghĩa vụ quân sự vào thời gian đóng BHXH không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 1/1/1995 đã được tính là thời gian đã đóng BHXH) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại các điểm từ điểm a đến Điểm g Khoản 2 Điều này thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

Trường hợp ông Lương có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự (từ tháng 9/1991 đến tháng 9/1993) được cộng nối với thời gian làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện có đóng BHXH từ tháng 9/1998 để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH địa phương nơi công tác để được hướng dẫn cụ thể.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/duoc-cong-noi-thoi-gian-trong-quan-doi-de-tinh-huong-bhxh-102230315160804982.htm

Ý kiến bạn đọc (0)