Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

F1 có được hưởng đồng thời cả 2 chính sách?

Thứ tư, 16-02-2022 | 14:18:00 PM GMT+7 Bản in
Bà Trần Phương Anh hỏi, người lao động thuộc đối tượng F1 có được hưởng đồng thời chính sách hỗ trợ tiền ăn và chính sách hỗ trợ đối với lao động tự do không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Khoản C Điều 2 Mục I Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định về nguyên tắc hỗ trợ: Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại Điểm 7, Điểm 8 Mục II Nghị quyết này) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Điểm 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định chính sách hỗ trợ đối với đối tượng F0, F1.

Tại Khoản 12 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định: Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác. Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

Do đó, nếu người lao động thuộc đối tượng F1 và đảm bảo các điều kiện về tiêu chí, đối tượng theo quy định của UBND các tỉnh, thành phố về chính sách hỗ trợ đối với lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác thì được hưởng đồng thời cả 2 chính sách.

Theo Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/f1-co-duoc-huong-dong-thoi-ca-2-chinh-sach-102220215111040383.htm

Ý kiến bạn đọc (0)