Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Giảm bớt thủ tục hành chính trong nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp phép kiểm định cho doanh nghiệp.

Thứ ba, 25-10-2018 | 14:53:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Giảm bớt thủ tục hành chính trong nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp phép kiểm định cho doanh nghiệp.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật Việt Nam

Công văn: 2436/ PTM - VP, Ngày: 24/10/2018

Nội dung kiến nghị:

Qua thời gian thực hiện Nghị định 44/2016/NĐ-CP, công ty nhận thấy một số bất cập như sau:

Trước đây lĩnh vực kiểm định kỹ thuật ATLĐ được giao cho Bộ LĐTBXH là đầu mối thống nhất quản lý, cấp phép trên toàn quốc. Từ khi nghị định 44/2016/NĐ-CP ra đời lại phân công thêm cho các bộ khác với lý do là thiết bị đặc thù từ đó các bộ lại ban hành các thông tư riêng cho bộ mình. Doanh nghiệp từ chỗ xin 1 giấy phép cho lĩnh vực này nay lại đi xin ở nhiều bộ ngành khác nhau (xem phụ lục Ib của nghị định 44/2016/NĐ-CP). Thậm chí nhiều mục của phụ lục Ib còn chồng chéo nhau giữa các Bộ dẫn đến các thiết bị của 1 nhà máy cần kiểm định phải thuê đơn vị kiểm định được cấp phép ở nhiều Bộ ngành khác nhau hoặc nhiều đơn vị kiểm định cùng lúc gây khó khăn cho công tác thực hiện và quản lý của doanh nghiệp, các chi phí cho việc xin giấy phép ở nhiều Bộ ngành khác nhau cũng tăng theo cùng với đó là cũng phải mất nhiều thời gian hơn dẫn đến chi phí quản lý của doanh nghiệp tăng cao.

Nghị định 44/2016/NĐ-CP còn gây khó khăn cho các chủ sử dụng máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động “Không biết phải thuê đơn vị nào kiểm định cho đúng pháp luật trong khi có quá nhiều giấy phép của các bộ ngành khác nhau”, vấn đề này đã tranh luận qua nhiều lần hội thảo vẫn chưa có hồi kết.

Theo quan điểm của công ty, lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn nên được hiểu là làm sao để “an toàn cho người lao động & cộng đồng” chứ đừng diễn giải quá sâu vào công nghệ dẫn đến sự đặc thù của các Bộ ngành để rồi phân chia quyền được quản lý của các Bộ mà gây cản trở cho sự phát triển của nền kinh tế.

Trên cơ sở những phân tích trên, công ty kiến nghị như sau:

  1. Kiến nghị Chính phủ giảm bớt thủ tục hành chính như tinh thần 1 lĩnh vực giao cho 1 đầu mối quản lý, cấp phép, chịu trách nhiệm. Theo Luật An toàn Vệ sinh lao động thì việc này giao cho Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội là phù hợp.
  2. Trong phụ lục Ib nghị định 44/2016/NĐ-CP phần II thẩm quyền của Bộ Công thương mục 1, 2, 3 gồm nồi hơi, hệ thống đường ống áp lực được sử dụng trong nhiều ngành kinh tế khác nhau, đó là những thiết bị thông dụng trong nền kinh tế chứ chẳng có gì là đặc thù riêng cho ngành công thương nên xem xét đưa về Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội giải quyết là phù hợp.

3.         Kiến nghị chính phủ xem xét sửa đổi nội dung Nghị định 44/2016/NĐ-CP trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn theo Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6/3/2014 của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội ban hành trước đây đã thực hiện rất tốt.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)