Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Giãn thời gian áp dụng quy định tỷ lệ lương hưu mới cho nữ theo lộ trình 5 năm như đối với nam

Chủ nhật, 31-01-2018 | 17:20:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Giãn thời gian áp dụng quy định tỷ lệ lương hưu mới cho nữ theo lộ trình 5 năm như đối với nam

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

- Thời gian hưởng tỷ lệ lương hưu tối đa 75% đối với nam và nữ từ 01/01/2018, nam có lộ trình 5 năm, song đối với nữ phải áp dụng ngay tạo ra sự bất bình đẳng giữa nam và nữ, giữa nữ cùng điều kiện nhưng nghỉ trong năm 2017 và 2018 có tỷ lệ lương hưu chênh lệch tới khoảng 10%.

- Giảm trừ 2% cho mỗi năm về hưu trước tuổi sẽ khiến rất nhiều người lao động hưởng lương hưu rất thấp, do lao động các ngành sử dụng nhiều lao động như ngành thủy sản, dệt may, gia dày thường phải rời khỏi dây chuyền rất sớm do lý do sức khỏe.  


Đơn vị phản hồi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)