Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Giờ làm việc ban đêm được tính từ thời điểm nào?

Thứ hai, 25-01-2016 | 16:31:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Trường Giang (TP. Hồ Chí Minh; email: giangnguyen6272@...) làm việc cho một công ty nước ngoài. Thời gian làm việc ca đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, tỉnh thoảng ông được đề xuất làm tăng ca từ 20 giờ đến 22 giờ, sau đó mới vào ca đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng.

Thời gian làm tăng ca từ 20 giờ đến 22 giờ, ông Giang chỉ được Công ty tính lương làm thêm giờ là 150% (hệ số thêm giờ ngày thường) + 30% (trả thêm ca đêm).

Ông Giang hỏi, Công ty của ông không tính lương cộng thêm 20% theo khoản 3 Điều 97 Bộ Luật Lao động có đúng không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Nguyễn Trường Giang như sau:

Điều 97 Bộ luật Lao động quy định:

"1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày".

Điều 105 Bộ luật Lao động quy định, giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Trường hợp ông Nguyễn Trường Giang làm thêm giờ từ 20 giờ đến 22 giờ không phải là giờ làm việc ban đêm nên Công ty không trả thêm 20% tiền lương theo công việc làm vào ban ngày là đúng quy định.

Chính phủ điện tử

Ý kiến bạn đọc (0)