Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Đang ở ngạch chuyên viên mới được thi chuyên viên chính

(Chinhphu.vn) - Công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính phải là người đang ở ngạch chuyên viên, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của ngạch chuyên viên chính.

Công ty trúng thầu có được giao cho chi nhánh thực hiện?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp công ty tham dự thầu và trúng thầu thì việc thực hiện hợp đồng và các thủ tục pháp lý liên quan phải do công ty đảm nhận. Việc công ty trúng thầu giao cho chi nhánh thực hiện các công việc của gói thầu là việc phân công nội bộ trong công ty.

Chế độ với công chức được điều động sang đơn vị sự nghiệp

(Chinhphu.vn) – Trước tháng 9/2015, bà Khổng Thị Nhung (Điện Biên) làm Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Ảng. Từ ngày 18/9/2015, bà được điều động làm Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của huyện, tại thời điểm đó Trung tâm chưa có Giám đốc.

Căn cứ xác định người làm nghề nặng nhọc, độc hại

(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Gia Định (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Việc xác định người lao động làm công việc lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có phụ thuộc vào chức danh nghề không?

Ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham dự thầu

(Chinhphu.vn) - Doanh nghiệp của ông Nguyễn Thái Giang (Hà Nội) là doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động chính trong các công tác tư vấn của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP thì doanh nghiệp ông được xếp vào loại hình doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ.

Yêu cầu về doanh thu có bị coi là hạn chế dự thầu?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Khánh Linh (Quảng Nam) hỏi: Mẫu hồ sơ mời thầu gói dịch vụ tư vấn không có yêu cầu về doanh thu, nhưng khi lập hồ sơ mời thầu một số đơn vị đưa yêu cầu về doanh thu, như vậy có xem là hạn chế sự tham gia của nhà thầu không? Trường hợp vẫn yêu cầu về doanh thu thì theo hạn mức nào là hợp lý?

Dự án của DNNN phải thực hiện theo Luật Đấu thầu

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Chí Dũng (Hà Nội) hỏi: Thế nào là vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN)? Tổng công ty 100% vốn Nhà nước thực hiện cải tạo phòng làm việc, nguồn vốn được trích từ chi phí sản xuất kinh doanh thì có thuộc vốn đầu tư phát triển của DNNN không? Dự án trên có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu không?

Dự toán hạng mục bổ sung gồm những chi phí gì?

(Chinhphu.vn) – Công trình thủy lợi tại địa phương của ông Hồ Tiến Dũng (Hòa Bình) đã được phê duyệt từ năm 2014 với chi phí dự phòng là 5,9 tỷ đồng. Do chi phí dự phòng còn lại lớn, nên UBND huyện (chủ đầu tư) trình UBND tỉnh xin sử dụng hết số dự phòng và được UBND tỉnh ra quyết định bổ sung hạng mục công trình.

Gỡ vướng về thủ tục giám định đối với DN dệt may

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của doanh nghiệp dệt may về việc có Chi cục Hải quan địa phương yêu cầu doanh nghiệp giám định hàng hóa tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật trước khi giải phóng hàng đối với mặt hàng là lông thú (đã qua xử lý) nhập khẩu từ các nước có tham gia Công ước CITES.

Chào hàng cạnh tranh chọn nhà thầu thế nào?

(Chinhphu.vn) – Việc xử lý tình huống lựa chọn nhà thầu theo hướng đánh giá về giá trước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật là không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.