Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Chuyển ngạch công chức, tính nâng lương thế nào?

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Minh Dậu (tỉnh Thừa Thiên-Huế) là công chức cấp xã loại D (mã số 01.004), hưởng lương ngạch cán sự, bậc 4, hệ số 2,46 từ ngày 15/12/2015. Ngày 15/12/2017, ông Dậu đến hạn nâng bậc lương.

Công ty cổ phần có bắt buộc thực hiện theo Luật Đấu thầu?

(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Hải (Bắc Ninh) làm việc tại Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước. Công ty được tỉnh chọn là nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, thực hiện theo hình thức tự ứng 20% tổng vốn đầu tư, 80% vốn huy động của nhà đầu tư, vốn vay ngân hàng, Nhà nước sẽ hoàn trả bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Căn cứ giải quyết chế độ thai sản cho người lao động

(Chinhphu.vn) – Bà Phùng Thị Đào đóng BHXH từ tháng 5/2015 đến tháng 2/2016 theo mức lương 4 triệu đồng/tháng tại một công ty ở tỉnh Đồng Nai. Tháng 3-7/2016, bà làm việc tại Công ty TNHH Tư vấn, Khảo sát và Xây dựng Thiên Phú ở TP.HCM, đóng BHXH theo mức lương 8 triệu đồng/tháng.

Nhà thầu không bảo mật đề xuất tài chính có bị loại?

(Chinhphu.vn) - Ông Lương Văn Khuê (Hà Nội) hỏi: Theo phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ, nhà thầu đã nộp riêng túi hồ sơ đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính, tuy nhiên trong nội dung đề xuất kỹ thuật có bao gồm cả nội dung về giá và tài chính thì có vi phạm không?

Sử dụng kinh phí cải cách tiền lương thế nào?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Ngọc Hoa hỏi: Nguồn kinh phí 50% tăng thu của huyện có được sử dụng để chi do tăng số lượng cán bộ hợp đồng được huyện ký không? Nguồn kinh phí này có dùng để chi chênh lệch phụ cấp cho cán bộ, công chức khi giao dự toán tính chưa đủ không?

Quy định về chỉ huy trưởng công trường với nhà thầu liên danh

(Chinhphu.vn) - Ông Phan Ngọc Tuân (TP.HCM) hỏi: Theo quy định, từng thành viên liên danh phải cử chỉ huy trưởng công trường để thực hiện phần công việc đảm nhận hay chỉ cử 1 chỉ huy trưởng chung cho các thành viên?

Căn cứ hưởng chế độ người bị nhiễm chất độc hóa học

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Xuân Mỹ (Thái Nguyên) nhập ngũ tháng 8/1970 tại Đội 2, Tiểu đoàn 6, Sư đoàn 304.3, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại khu vực quân đội Mỹ rải chất độc hóa học, phục viên năm 1974. Năm 2004, ông được hưởng chế độ đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Vì sao Công ty cổ phần ASC VN không tiếp cận được vốn vay?

(Chinhphu.vn) - Công ty cổ phần ASC Việt Nam đang xây dựng nhà máy chế biến cà phê bột và hoà tan theo tiêu chuẩn quốc tế tại tỉnh Gia Lai. Công ty đã làm việc với Ngân hàng HDBank chi nhánh Gia Lai và Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Gia Lai, nhưng đều bị từ chối vì cuối năm không cho vay vốn dài hạn.

Nhà thầu không nộp hồ sơ chào lại giá có bị loại?

(Chinhphu.vn) - Nếu nhà thầu không nộp hồ sơ chào lại giá nhưng hồ sơ đề xuất (bao gồm nội dung về giá) trước đây vẫn còn hiệu lực thì tiếp tục đưa hồ sơ đề xuất trước đây của nhà thầu vào xem xét tiếp.

Tính thời gian nâng lương đối với công chức cấp xã

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Đức Thi (Phú Yên) được UBND huyện ra Quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an xã ngày 27/3/2013. Sau đó UBND huyện có văn bản cho phép UBND xã ký hợp đồng lao động không thời hạn với ông.