Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Hình thức tổ chức quản lý dự án

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Yên (Gia Lai) hỏi: Dự án xây dựng mới công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn giá trị hơn 15 tỷ đồng hoặc sửa chữa, cải tạo có giá trị trên 5 tỷ đồng, không bị điều chỉnh bởi các hiệp định vay giữa Chính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ thì cấp thẩm quyền giao cho đơn vị nào làm chủ đầu tư và quản lý dự án là phù hợp?

Cách xác định loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa

(Chinhphu.vn) - Cục Thuế tỉnh An Giang hướng dẫn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Long Xuyên (An Giang) về cách xác định loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Thẩm quyền thẩm định công trình

(Chinhphu.vn) - Bà Thái Thị Bích Thủy (Bình Định) làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước. Vừa qua, doanh nghiệp của bà gửi lên Sở Xây dựng hồ sơ xin phép thẩm định thiết kế công trình nhà cấp III, tổng mức đầu tư khoảng 5,85 tỷ đồng. Công trình thực hiện bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

Căn cứ áp dụng hình thức quản lý dự án

(Chinhphu.vn) – Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.

Khi nào áp dụng quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn?

(Chinhphu.vn) - Đơn vị ông Đặng Xuân Thủy (Quảng Ninh) đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu có giá trị 200 triệu đồng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, tuy nhiên tại quyết định không ghi rõ theo hình thức thông thường hay rút gọn. Vậy, đơn vị có được thực hiện theo quy trình rút gọn không?

Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tính thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Lý Văn Nghiệp (Hà Nội) hỏi, nếu hồ sơ dự thầu của nhà thầu quy định "thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 90 ngày kể từ thời điểm mở thầu" thì có được coi là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu hay không?

Tính trợ cấp thôi việc theo mức lương nào?

(Chinhphu.vn) – Bà My Nga (Gia Lai) hỏi: Người lao động tại công ty tôi có quyết định nghỉ việc vào ngày 24/5/2016 thì trợ cấp thôi việc tính theo mức lương tối thiểu 1.210.000 đồng hay 1.150.000 đồng và cách tính như thế nào?

Chi phí thẩm định trong đấu thầu

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Hồng (TP. Hồ Chí Minh) làm việc tại một cơ quan Nhà nước. Cơ quan của bà tổ chức đầu thầu lắp đặt hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, tiền bán hồ sơ mời thầu là 10 triệu đồng, thuê tư vấn thẩm định 13 triệu đồng, các chi phí đăng báo, văn phòng phẩm liên quan là 2 triệu đồng.

Có được dự thầu gói thầu đã tham gia lập hoặc thẩm định?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp nhà thầu tham dự các gói thầu mà mình đã thực hiện nhiệm vụ lập hoặc thẩm định đề cương, dự toán bị coi là vi phạm về bảo đảm cạnh tranh theo quy định.

Hàng xuất khẩu, sao cứ bắt DN ghi nhãn phụ tiếng Việt?

(Chinhphu.vn) – Nhiều doanh nghiệp đã bị xử phạt với lý do nguyên liệu nhập khẩu để chế biến xuất khẩu không có nhãn phụ tiếng Việt. Nhưng nhãn phụ tiếng Việt để làm gì khi hàng hóa không lưu thông, tiêu thụ trong nước?