Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hướng dẫn áp dụng hình thức tự thực hiện gói thầu

Thứ ba, 26-01-2016 | 15:01:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Trần Tiến Đạt, công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng hình thức tự thực hiện đối với gói thầu mua sắm theo quy định tại Luật Đấu thầu.

Tại Điều 25, Luật Đấu thầu thấy có quy định: “Tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu”.

Ông Đạt hỏi, nếu đơn vị trực thuộc như đơn vị ông có chức năng xây dựng phần mềm thì Sở Xây dựng có được tự thực hiện gói thầu xây dựng phần mềm không? Khi thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu theo Khoản 5, Điều 38 của Luật Đấu thầu thì hợp đồng sẽ ký kết giữa Chủ đầu tư (Sở Xây dựng hoặc đơn vị con giữ vốn) với đơn vị nào?

Căn cứ Khoản 1, Điều 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về chuẩn bị phương án tự thực hiện và dự thảo hợp đồng, thỏa thuận giao việc, trường hợp không có đơn vị hạch toán phụ thuộc thì có thể thỏa thuận giao việc cho đơn vị thuộc mình. Trung tâm của ông Đạt là đơn vị sự nghiệp tự chủ, vậy, Trung tâm có được giao việc không? Nếu không, thì đơn vị của ông thuộc đối tượng nào? Thỏa thuận giao việc có giống với hợp đồng kinh tế không? Có quy định biểu mẫu và nội dung gì đặc biệt không?

Đối với một số dự án phần mềm của Sở Xây dựng có vốn khoảng 1 tỷ đồng, nếu muốn giao cho đơn vị trực thuộc thì có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu được không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải tuân thủ theo quy định tại Điều 25 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 61 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, trường hợp Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị phụ thuộc về tổ chức nhưng hạch toán độc lập với Sở Xây dựng thì việc Sở này giao cho Trung tâm thực hiện các gói thầu do mình làm chủ đầu tư theo hình thức tự thực hiện là không phù hợp với quy định nêu trên.

Khi áp dụng hình thức tự thực hiện, nếu Sở Xây dựng giao cho đơn vị hạch toán phụ thuộc thì sử dụng hợp đồng, nếu không có đơn vị hạch toán phụ thuộc thì giao việc cho một đơn vị thuộc mình thực hiện (phòng, ban...).

Trường hợp không áp dụng được hình thức tự thực hiện thì gói thầu phải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp gói thầu đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)