Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Không có quy định nhân sự nhà thầu phải nộp sổ BHXH

Thứ tư, 02-11-2016 | 09:28:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Khánh Lâm (Cà Mau) hỏi: Bên mời thầu đặt ra tiêu chí chứng minh nhân sự của nhà thầu là phải có sổ BHXH công tác tại nhà thầu hoặc có xác nhận của cơ quan BHXH đã đóng bảo hiểm tại nhà thầu tham dự tính đến thời điểm hiện tại thì có phù hợp không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về vấn đề này như sau:

Pháp luật về đấu thầu không có quy định về việc yêu cầu nhân sự của nhà thầu phải nộp sổ BHXH hoặc có xác nhận của cơ quan BHXH.

Việc quy định như vậy trong hồ sơ mời thầu sẽ làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)