Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Không được phép nhập khẩu sinh vật gây hại

Thứ hai, 07-11-2016 | 14:14:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Ngọc Tưởng (Hà Nội) đang có nhu cầu nhập các mặt hàng thủy hải sản, ba ba, châu chấu từ Pakistan về Việt Nam. Ông Tưởng hỏi điều kiện và thủ tục nhập các mặt hàng này như thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản được quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu nhập khẩu  động vật, sản phẩm động vật thủy sản để tiêu thụ trong nước thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT nêu trên.

Về kiểm dịch đối với châu chấu, theo quy định tại Điều 13 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật thì chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật không được phép nhập khẩu sinh vật gây hại vào Việt Nam, nhân nuôi sinh vật gây hại, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)