Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn cho trường hợp thủ tục hải quan đối với xe ô tô đầu kéo (trong đó có tính đến thực tế về tính chất của loại hàng hóa này để yêu cầu giấy tờ phù hợp) để Công ty có thể sớm thông quan, giảm thiểu những tổn thất mà Công ty đang phải gánh chịu

Thứ sáu, 13-01-2017 | 10:57:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn cho trường hợp thủ tục hải quan đối với xe ô tô đầu kéo (trong đó có tính đến thực tế về tính chất của loại hàng hóa này để yêu cầu giấy tờ phù hợp) để Công ty có thể sớm thông quan, giảm thiểu những tổn thất mà Công ty đang phải gánh chịu

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Mega Preight Logistics

Công văn: , Ngày: 13/01/2017

Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH Mega Preight Logistics (sau đây gọi tắt là Công ty) có nhập khẩu lô hàng là ô tô đầu kéo đã qua sử dụng từ Mỹ. Tàu đến cảng Cát Lái vào ngày 10/12/2016.

Ngày 14/12/2016, Công ty mở tờ khai hải quan (số tờ khai: 101176794350) tại chi cục Hải quan cảng, nhưng đã bị từ chối tiếp nhận tờ khai với lý do: “Thực hiện Công văn 16875/BTC ngày 25/11/2016 của Bộ Tài chính nhắc nhở Hải quan cửa khẩu thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC, nhưng có thêm yêu cầu xuất trình Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ ô tô nhập khẩu ngay lúc tiếp nhận tờ khai” và yêu cầu Công ty chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính đối với trường hợp xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng có cần C/O hoặc chứng từ tự xuất xứ hay không.

            Công ty đã liên hệ với bên bán ở Mỹ để lấy C/O cho sản phẩm, tuy nhiên không thể có loại chứng nhận này cho xe ô tô đã qua sử dụng, xuất phát từ tính chất của loại hàng hóa này là đã qua sử dụng, được chuyển qua nhiều chủ sở hữu trước khi đến Việt Nam. Do đó, yêu cầu ô tô đầu kéo đã qua sử dụng phải có C/O là chưa hợp lý.

            Vì chưa được thông quan đối với lô hàng trên khiến cho Công ty đối mặt với nhiều tổn thất nặng nề:

  • Vi phạm hợp đồng với đối tác do giao hàng chậm (hàng không được thông quan thì không thể giao hàng cho đối tác)
  • Chi phí lưu container, lưu bãi tăng lên do thời hạn dự tính trước đó đã hết

Công ty kiến nghị:

  • Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn cho trường hợp thủ tục hải quan đối với xe ô tô đầu kéo (trong đó có tính đến thực tế về tính chất của loại hàng hóa này để yêu cầu giấy tờ phù hợp) để Công ty có thể sớm thông quan, giảm thiểu những tổn thất mà Công ty đang phải gánh chịu.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)