Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị về việc tháo gỡ khó khăn cho Dự án thủy điện Đa Nhim Thượng 3

Thứ sáu, 15-12-2016 | 11:08:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị về việc tháo gỡ khó khăn cho Dự án thủy điện Đa Nhim Thượng 3

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng; Công ty CP Toàn Thắng Đạt

Công văn: , Ngày: 14/12/2016

Nội dung kiến nghị:

Công ty CP Toàn Thắng Đạt đang triển khai Dự án thủy điện Đa Nhim Thượng 3 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ngày 16/9/2016, Công ty nhận được Công văn số 1360/SCT-QLNL ký ngày 14/9/2016 của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Thông báo số 191/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/7/2016 đối với các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, Dự án thủy điện Đa Nhim Thượng 3 phải tạm dừng chờ quyết định mới. Thi hành chỉ thị trong Công văn số 1360/SCT-QLNL, Công ty CP Toàn Thắng Đạt đã gửi báo cáo về UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Công thương tỉnh, đồng thời chấp hành nghiêm những nội dung trong công văn. Tuy nhiên, xét thấy việc thực hiện các nội dung của trong công văn gây cho doanh nghiệp nhiều khó khăn. Lãnh đạo Công ty lúng túng, nội bộ Công ty mâu thuẫn trong giải quyết số tiền 24,78 tỷ Đồng của các cổ đông đã bỏ vốn đầu tư cho dự án; Tâm lý người lao động trong Công ty hoang mang trước thông tin Dự án tạm ngưng và lao động phục vụ dự án có khả năng mất việc; Các hợp đồng Công ty ký với đối tác không thể thực hiện phát sinh tranh chấp và tố tụng; Công ty mất định hướng do được thành lập chỉ để thực hiện đầu tư cho Dự án thủy điện Đa Nhim Thượng 3 tuy nhiên có nguy cơ phải xóa bỏ dự án.

Là một doanh nghiệp mới thành lập của địa phương, Công ty CP Toàn Thắng Đạt rất tâm huyết thực hiện Dự án cũng như mong muốn được đóng góp công sức xây dựng quê hương. Nhận thức rõ việc phát triển kinh tế phải gắn liền với các lợi ích về xã hội, môi trường nên bản thân Công ty luôn tuân thủ quy trình về đầu tư thủy điện. Công ty cho rằng, Dự án thủy điện Đa Nhim Thượng 3 có tính khả thi cao về kinh tế, ít ảnh hưởng tới môi trường, không cần di dân tái định cư và khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Dự án chỉ chiếm 9,85 ha (15%) đất có rừng theo Văn bản thẩm định số 844/TĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng ngày 17/5/2016. Hơn nữa, Thủy điện Đa Nhim Thượng 3 được đầu tư và triển khai trước khi Thủ tướng Chính phủ có thông báo về việc đóng cửa rừng tự nhiên.

Việc phải dừng Dự án đang khiến cho Công ty CP Toàn Thắng Đạt lâm vào bế tắc. Số tiền 24,78 tỷ Đồng của Công ty đầu tư cơ sở hạ tầng Dự án, trong đó có tiền đền bù cho dân gần 10 tỷ Đồng chưa xử lý ổn thỏa. Trong tình hình này, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Công ty CP Toàn Thắng Đạt kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành quan tâm xem xét, để Dự án thủy điện Đa Nhim Thượng 3 có thể được phép triển khai tiếp. Bởi Thủy điện Đa Nhim Thượng 3 sẽ đáp ứng được mục đích cung cấp cho tỉnh nguồn năng lượng sạch, cũng như phù hợp với việc khuyến khích các doanh nghiệp địa phương đầu tư vào khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo chủ trương của Nhà nước.


Đơn vị phản hồi: UBND Tỉnh Lâm Đồng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)