Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị xem xét cho công ty cổ phần Kiên Hùng và các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề chế biến và bảo quản thủy sản có đầu tư nhà máy chế biến thủy sản tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế TNDN.

Chủ nhật, 12-11-2020 | 09:36:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị xem xét cho công ty cổ phần Kiên Hùng và các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề chế biến và bảo quản thủy sản có đầu tư nhà máy chế biến thủy sản tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế TNDN.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần Kiên Hùng

Công văn: 2057/PTM - KHTT, Ngày: 05/11/2020

Nội dung kiến nghị:

Đối chiếu với các quy định và quy mô đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng, quy trình chế biến, thì sản phẩm của doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn Chế biến thủy sản để được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)