Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Lao động tự do được hỗ trợ theo khả năng ngân sách địa phương

Thứ tư, 18-08-2021 | 17:00:00 PM GMT+7 Bản in
Bà Bùi Ngân Linh (Bạc Liêu) làm bảo mẫu tại trường mầm non tư thục ở huyện Hòa Bình từ ngày 9/3/2017, kết thúc hợp đồng ngày 1/5/2021, nhưng không được chốt BHXH vì trường chưa thanh toán công nợ. Bà thử việc tại cơ sở mầm non khác, nhưng đang nghỉ việc không lương vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hoàn cảnh hiện tại của bà Linh rất khó khăn, nhưng bà không được nhận hỗ trợ từ địa phương vì lý do cơ sở giáo dục không nằm trong danh sách hỗ trợ.

Bà Linh hỏi trường hợp của bà có được nhận hỗ trợ từ Nhà nước không? Và bà cần đến đâu để được giải quyết vấn đề BHXH, hưởng quyền lợi của người lao động?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu trả lời vấn đề này như sau:

Về việc Trường Mầm non tư thục Trúc My kết thúc hợp đồng với bà Linh từ ngày 1/5/2021, nhưng chưa chốt sổ BHXH. Vấn đề này, bà phản ánh đến Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòa Bình để được xem xét, đề xuất giải quyết theo quy định.

Về đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trường hợp của bà đang thử việc tại Cơ sở mầm non AB Bạc Liêu, chưa thực hiện hợp đồng lao động. Do đó, bà thuộc đối tượng không giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao cho UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng hỗ trợ cho lao động không giao kết hợp đồng.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng và ban hành Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 về việc quy định đối tượng, mức chi chính sách liên quan đến hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên dịa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quyết định số 310/QĐ-UBND đã xác định 12 nhóm đối tượng hỗ trợ và phải bảo đảm 3 điều kiện: Nơi làm việc bị tạm ngưng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg từ 10 ngày trở lên...; bị mất việc làm, không thu nhập hoặc mức thu nhập thấp hơn mức chuẩn hộ cận nghèo…; cư trú hợp pháp tại địa phương.

Đối chiếu với Quyết định nêu trên, bà Linh không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Tuy nhiên, hiện nay UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, đề nghị mở rộng đối tượng hỗ trợ. Nếu UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung và bà thuộc đối tượng đó, đồng thời bảo đảm các điều kiện nêu trên, sẽ được xem xét, hỗ trợ theo quy định.

Theo Chinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Lao-dong-tu-do-duoc-ho-tro-theo-kha-nang-ngan-sach-dia-phuong/442902.vgp
Ý kiến bạn đọc (0)