Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Một số quy định còn bất cập, chưa rõ ràng trong Bộ luật Lao động gồm:

Thứ ba, 31-01-2018 | 17:26:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Một số quy định còn bất cập, chưa rõ ràng trong Bộ luật Lao động gồm:

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

- Lao động nữ trong thời gian hành kinh, được nghỉ mỗi ngày 30 phút, được hưởng nguyên lương (khoản 5 điều 155 Bộ Luật lao động năm 2012). DN rất khó thực hiện vì không xác định được thời gian phải cho người lao động nghỉ và nghỉ trong bao nhiêu ngày Luật không quy định.

- Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ (khoản 4 điều 154 Bộ luật lao động năm 2012); Luật chưa quy định cụ thể mức hỗ trợ kể cả thời gian phải hỗ trợ.

- Ngoài thời gian quy định nghỉ giữa ca làm việc, vệ sinh cá nhân. Người sử dụng lao động phải quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động (khoản 3 điều 108 Bộ luật lao động 2012). Thực tế trong ca làm việc thường DN không quy định cố định thời gian vệ sinh cá nhân cho người lao động mà chỉ giải quyết theo nhu cầu tự nhiên, thời gian này cũng có thể được tính thời gian nghỉ ngơi của người lao động, không nhất thiết phải quy định nghỉ ngơi đồng loạt điều này.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)