Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Những bất cập trong việc quản lý, vận hành các dự án PPP giao thông

Chủ nhật, 30-06-2017 | 08:48:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Những bất cập trong việc quản lý, vận hành các dự án PPP giao thông

Tình trạng: Phản hồi chưa đầy đủ

Đơn vị kiến nghị: Tổng Công ty Sông Đà

Công văn: 1389/PTM - VP, Ngày: 13/06/2017

Nội dung kiến nghị:

Hiện tại, Tổng công ty Sông Đà đang trực tiếp quản lý, vận hành hai dự án BOT giao thông là Dự án hầm đường bộ qua Đèo Ngang và Dự án quốc lộ 1 đoạn tránh TP Hà Tĩnh. Trong quá trình khai thác, vận hành các tuyến đường này, Nhà đầu tư đã gặp phải rất nhiều những khó khăn từ sự phản đối của nhân dân địa phương, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. Điều này sẽ tiềm ẩn các rủi ro tác động lên tính bền vững của dự án. Mặt khác, trong quá trình điều chỉnh phương án tài chính của dự án, Nhà đầu tư gặp phải những bất lợi như: doanh thu thì cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu áp dụng theo doanh thu thực tế, chi phí quản lý vận hành khai thác quyết toán theo qui định của hợp đồng BOT (có nhiều qui định đã không còn phù hợp với tình hình thực tế); Nhà đầu tư phải chịu trả lãi theo thực tế của Ngân hàng cho vay nhưng phương án tài chính điều chỉnh chỉ tính theo quy định của Hợp đồng; Trên cơ sở thời gian thu phí theo dự án đầu tư được duyệt, nhà đầu tư trích khấu hao tài sản theo Hợp đồng BOT và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thu phí ngắn hơn hợp đồng đã ký thì nhà đầu tư phải thực hiện trích khấu hao bổ sung nhưng không được hoàn khoản thuế thu nhập đã nộp cho những năm đã thực hiện khấu hao theo Hợp đồng BOT. Do có những bất hợp lý nêu trên, đã gây bất lợi cho nhà đầu tư và ảnh hưởng lớn tới hiệu quả đầu tư.

Tổng Công ty Sông Đà kiến nghị cần có cơ chế rõ ràng, minh bạch trong việc đầu tư các dự án PPP ngay từ đầu để nhà đầu tư đánh giá được mức độ rủi ro trước khi đầu tư và khi đã thực hiện thì nhà đầu tư được vận hành khai thác dự án theo đúng phương án tài chính đã duyệt (lời ăn, lỗ chịu).


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao Thông Vận tải; UBND tỉnh Hà Tĩnh; UBND tỉnh Quảng Bình

Công văn: 9293/BGTVT - QLDN, Ngày: 17/08/2017

Nội dung trả lời:

về nội dung này, căn cứ đề xuất của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 2463/UBND-GT1 ngày 25/4/2017 và Nhà đàu tư (Tổng công ty Sông Đà) tại văn bản số 657/TCT-CLĐT ngày 25/4/2017, Bộ GTVT đã có văn bản số 4508/BGTVT-ĐTCT ngày 26/4/2017 trả lời các đơn vị, thống nhất giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú và tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chinh trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6544/VPCP-ĐMDN ngày 26/6/2017, Bộ GTVT đã có Công văn số 7418/BGTVT-ĐTCT ngày 07/7/2017 gm Tổng công ty Sông Đà nêu ý kiến giải quyết cụ thể từng nội dung kiến nghị của doanh nghiệp.

Ý kiến bạn đọc (0)