Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Phụ cấp phòng chống dịch COVID-19 có tính thuế TNCN không?

Thứ năm, 24-02-2022 | 11:42:00 AM GMT+7 Bản in
Ông Trần Huy Hoàng (TPHCM) được Sở Y tế phân công hỗ trợ công tác chống dịch cho một bệnh viện dã chiến. Ông hỏi, phụ cấp đặc thù phòng chống dịch COVID-19 có phải tính thuế thu nhập cá nhân hay không?

Cục Thuế TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính:

"2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại Điểm b Khoản 2 Điều này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định".

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ về phụ cấp chống dịch;

Căn cứ quy định trên, theo trình bày ông Trần Huy Hoàng, ông được Sở Y tế phân công hỗ trợ công tác chống dịch cho một bệnh viện đã chiến, được chi trả các khoản phụ cấp phòng chống dịch. Trường hợp các khoản phụ cấp phòng chống dịch theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP thì thuộc các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT BTC

Trường hợp các khoản phụ cấp phòng chống dịch không được chi trả theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP thì được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Cục Thuế Thành phố thông báo cho ông Hoàng biết và căn cứ tình hình thực tế để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn.

Theo Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/phu-cap-phong-chong-dich-covid-19-co-tinh-thue-tncn-khong-102220222210827418.htm

Ý kiến bạn đọc (0)