Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quy định về mua hồ sơ mời thầu đối với nhà thầu liên danh

Thứ hai, 01-02-2016 | 09:34:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Nguyễn Ngọc Minh (TP. Hà Nội) tham dự đấu thầu rộng rãi. Sau khi mua hồ sơ mời thầu, để bảo đảm năng lực dự thầu, công ty ông Minh (Công ty A) đã tiến hành liên danh với Công ty B và Công ty A đứng đầu liên danh.

Trước thời điểm đóng thầu, ông Minh nộp hồ sơ dự thầu, gửi kèm công văn thông báo đến bên mời thầu về việc thay đổi tư cách tham dự thầu từ độc lập thành liên danh. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ, cán bộ tiếp nhận cho biết, Công ty A làm vậy là không hợp lệ, để được hợp lệ thì phải mua thêm một bộ hồ sơ mời thầu nữa với tư cách liên danh.

Ông Minh hỏi, bên mời thầu hướng dẫn như vậy đúng hay sai? Trường hợp này cần xử lý thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm d, Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, bên mời thầu phải tiếp nhận hồ sơ dự thầu của tất cả các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận hồ sơ mời thầu trực tiếp từ bên mời thầu.

Trường hợp chưa mua hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu trước khi hồ sơ dự thầu được tiếp nhận.

Theo đó, trường hợp Công ty A đã mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu liên danh Công ty A và Công ty B thì bên mời thầu vẫn phải tiếp nhận hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh này mà không được phép yêu cầu nhà thầu liên danh mua thêm một bộ hồ sơ mời thầu nữa vì Công ty A được coi là đại diện cho nhà thầu liên danh mua hồ sơ mời thầu.

Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)