Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quyền thẩm định dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách

Thứ bẩy, 27-08-2016 | 16:22:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Thiết kế, dự toán xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách sẽ do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thực hiện thẩm định.

Ông Đào Khắc Thuận làm việc tại công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu 100% vốn là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Công ty của ông Thuận đang đầu tư xây dựng công trình công nghiệp cấp I, tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trên 600 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 25%, vốn vay thương mại chiếm 75%.

Ông Thuận hỏi, trong trường hợp này, nguồn vốn thực hiện dự án là nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách hay thuộc nguồn vốn khác? Cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm định dự toán của dự án nêu trên không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Dự án đầu tư xây dựng công trình nêu tại nội dung hỏi của ông Thuận được sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách và được hướng dẫn cụ thể tại Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Theo Quy định tại Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đối với thiết kế, dự toán xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách sẽ do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thực hiện thẩm định.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)