Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thẩm quyền thẩm định công trình

Thứ sáu, 19-08-2016 | 15:51:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Bà Thái Thị Bích Thủy (Bình Định) làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước. Vừa qua, doanh nghiệp của bà gửi lên Sở Xây dựng hồ sơ xin phép thẩm định thiết kế công trình nhà cấp III, tổng mức đầu tư khoảng 5,85 tỷ đồng. Công trình thực hiện bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

Theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, nếu đầu tư bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp (vốn Nhà nước ngoài ngân sách) thì công trình do cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng thẩm định.

Nếu đầu tư bằng nguồn vốn vay và tự có của doanh nghiệp, trường hợp nguồn vốn vay chiếm trên 70% trong tổng mức đầu tư thì công trình do Sở Xây dựng thẩm định.

Bà Thủy hỏi, Sở Xây dựng hướng dẫn như vậy có đúng không? Văn bản nào quy định nguồn vốn vay chiếm trên 70% trong tổng mức đầu tư thì công trình do Sở Xây dựng thẩm định?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật về xây dựng thì đối với công trình cấp III thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách, việc thẩm định do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật như đã nêu tại câu hỏi của bà Thủy thì thẩm quyền thẩm định thuộc Sở Xây dựng (Điểm b, Khoản 3, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng).

Việc xác định thẩm quyền thẩm định căn cứ nguồn vốn sử dụng, loại và cấp công trình được quy định cụ thể tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)