Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trường hợp nào hồ sơ dự thầu bị loại?

Thứ hai, 22-08-2016 | 14:20:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Ông Ngô Quang Khôi (Lai Châu) hỏi: Hồ sơ mời thầu gói mua sắm hàng hóa (1 giai đoạn 1 túi hồ sơ) có 100 thiết bị, một hồ sơ dự thầu chào thiếu 5 thiết bị và trong bảng giá, đề xuất kỹ thuật đều không chào 5 thiết bị này. Vậy, có thể cho phép nhà thầu chào bổ sung đề xuất kỹ thuật không?

Ông Khôi cũng muốn biết, nếu hồ sơ dự thầu đạt kỹ thuật sẽ được xem xét về giá và tiến hành hiệu chỉnh sai lệch chào thiếu hay sẽ bị loại do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật?

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ, ông Khôi hỏi, nếu hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu cũng chào thiếu đề xuất kỹ thuật so với tiên lượng hồ sơ mời thầu như nêu trên thì có được cho bổ sung không hay đánh giá không đạt kỹ thuật?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với câu hỏi của ông Khôi, việc đánh giá về kỹ thuật cần căn cứ theo các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật nêu trong hồ sơ mời thầu. Theo đó, trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì tại bước đánh giá về tài chính, việc nhà thầu đề xuất thiếu thiết bị so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu được hiệu chỉnh sai lệch theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trường hợp sau khi hiệu chỉnh, giá trị sai lệch thiếu của nhà thầu vượt quá 10% giá dự thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)