Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trường hợp nào phải điều chỉnh lại quy mô đầu tư DA?

Thứ hai, 13-06-2016 | 14:41:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Đàm Bình Lợi, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cao Bằng đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục điều chỉnh quy mô đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống và ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan của ông.

Cơ quan của ông Lợi đang triển khai Dự án “Cải tạo, nâng cấp hệ thống và ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cao Bằng” theo Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh. Tổng mức đầu tư Dự án là 1,763 tỷ đồng, chia làm 2 gói thầu, thực hiện trong năm 2015, 2016.

Gói thầu số 1 đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ tháng 10/2015. Gói thầu số 2 Xây dựng phần mềm ứng dụng phục vụ công việc đang được triển khai, tuy nhiên, đến ngày 28/3/2016, UBND tỉnh Cao Bằng có văn bản chỉ đạo về việc triển khai ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOFFice cho tất cả cơ quan ban ngành của tỉnh, trong đó có cả Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Theo đó, Văn phòng đã đề nghị được điều chỉnh một số nội dung trong gói thầu số 2, cụ thể, không triển khai riêng phần mềm Chương trình quản lý văn bản và điều hành và sử dụng số kinh phí này để mua một số thiết bị văn phòng phục vụ công tác chuyên môn. Việc điều chỉnh này không ảnh hưởng tới quy mô, vốn, mục tiêu của Dự án.

Ông Lợi hỏi, khi thực hiện việc điều chỉnh nêu trên, cơ quan ông có phải lập lại báo cáo đầu tư và phê duyệt lại như dự án mới không hay chỉ cần UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đồng ý cho điều chỉnh?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cao Bằng, Dự án “Cải tạo, nâng cấp hệ thống và ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cao Bằng” được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 với tổng mức đầu tư là 1,763 tỷ đồng, chủ đầu tư là Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cao Bằng, dự án gồm 2 gói thầu.

Hiện nay, do UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo triển khai ứng dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice cho tất cả các cơ quan ban ngành của tỉnh nên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cao Bằng đã ngừng triển khai một số nội dung về phần mềm của gói thầu 2 để tránh trùng lặp đầu tư. Số tiền còn thừa của Dự án, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cao Bằng đề nghị chuyển sang mua sắm một số thiết bị máy tính, máy in và trang thiết bị khác nhằm phục vụ công tác chuyên môn mà không làm thay đổi tổng mức đầu tư của Dự án.

Để có thể tiếp tục triển khai Dự án, đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cao Bằng (Chủ đầu tư Dự án) cần thực hiện việc điều chỉnh lại quy mô đầu tư dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Khoản 2, Điều 34, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)