Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Vì sao không giảm thủ tục cho DN kinh doanh thiết bị PCCC?

Thứ tư, 09-11-2016 | 14:11:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của Bộ Công an, kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiêm ngặt về yêu cầu kỹ thuật và chất lượng nhằm bảo đảm sự hoạt động hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra.

Theo phản ánh của Công ty TNHH Hùng Hiếu (Hà Nội), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải đáp ứng quá nhiều thủ tục mới được kinh doanh. Trong đó có yêu cầu chủ doanh nghiệp phải học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy có thời hạn từ 6 tháng trở lên. Công ty TNHH Hùng Hiếu đề nghị Chính phủ xem xét giảm bớt các thủ tục cho doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Căn cứ Luật Đầu tưLuật Phòng cháy và chữa cháy, kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiêm ngặt về yêu cầu kỹ thuật và chất lượng nhằm bảo đảm sự hoạt động hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra. Đồng thời, bảo đảm các điều kiện an toàn về bảo vệ môi trường khi sử dụng.

Vì vậy, người đứng đầu các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy cần thiết phải được trang bị, bồi dưỡng những kiến thức về phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp khi tham gia hoạt động kinh doanh lĩnh vực này.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)