Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Quy định pháp luật đối với Bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng Công ty CP tập đoàn CEO/Hà Nội

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường

1036/BXD - PC; 2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, các địa phương cần nghiên cứu cải tiến rút gọn các thủ tục hành chính liên quan đến việc giao đất, cấp GCNQSD đất, giấy phép xây dựng cho các doanh nghiệp. - Các địa phương khi cấp phép cho các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp cần có sự nghiên cứu, quy hoạch, phân khu cho từng lĩnh vực, ngành nghề khác nhau để tránh sự ảnh hưởng, tác động đến nhau về môi trường sản xuất. - Cần kiên quyết trong việc xử lý các đơn vị sản xuất gây ô nhiễm môi trường nói chung và môi trường các khu công nghiệp nói riêng. - Cần có sự nghiên cứu kỹ khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách. - Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp ở từng cấp chính quyền để kịp thời nắm bắt, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Công ty CP Dược phẩm Hà Nam (Nam định)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường

1036/BXD - PC; 2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Cần có sự thống nhất trong chỉ đạo từ Trung ương tới địa phương Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Chính phủ cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, sao cho thủ tục giấy tờ được nhanh chóng, kịp thời. Nhất là đối với một số lĩnh vực đang có nhiều bức xúc như: Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện; Chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khoáng sản, tài nguyên, môi trường. Hiệp hội doanh nghiệp quận Hải An – Tp. Hải Phòng

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Với sự công bằng, thống nhất và thực thi pháp luật minh bạch, sự phát triển nhanh chóng không đi kèm với những rủi ro đối với môi trường và phúc lợi của công dân. Ra những quyết định đúng đắn và công nghệ mới sẽ giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề ngày càng tăng của môi trường và tránh nhiều vấn đề môi trường Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại VN

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Về một số khái niệm trong Quy định chưa cụ thể, rõ ràng Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Về môi trường Hiệp hội doanh nghiệp quận Hải An – Tp. Hải Phòng

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Do vướng Luật Đất đai năm 2013, doanh nghiệp cần đất nuôi tôm thì không mua được, hàng ngàn hecta đất ở Sóc Trăng đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng (vì chờ cơ chế chính sách chậm sửa đổi) bị bỏ hoang, mua không được, thuê không được, không khai thác được. Đất nuôi tôm đang thế chấp bỏ hoang gần chục năm nay gây lãng phí rất lớn. Năm 2012 đất được cấp nuôi tôm hết thời hạn không chuyển được thời hạn mới vì đang thế chấp bị nợ xấu, bán nợ chờ tòa thụ lý. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Một số quy định trong Nghị định 203/2013/NĐ-CP còn bất cập, chưa phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Cty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Xin được nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo khối lượng khai thác thực tế hàng năm. Cty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày