Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị cho phép tiếp tục giãn các khoản phải nộp với biên độ thời gian lớn hơn, ít nhất từ 12 -15 tháng để doanh nghiệp có thể vừa chủ động trả nợ vừa có nguồn lực để khôi phục sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, 29-05-2020 | 14:16:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị cho phép tiếp tục giãn các khoản phải nộp với biên độ thời gian lớn hơn, ít nhất từ 12 -15 tháng để doanh nghiệp có thể vừa chủ động trả nợ vừa có nguồn lực để khôi phục sản xuất kinh doanh.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Các Doanh nghiệp, Hiệp hội

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Thời hạn của các chính sách giãn nộp thuế, BHXH, phí công đoàn, trả nợ lãi vay ngân hàng… thông thường từ 6 – 9 tháng, chậm nhất là đến tháng 12/2020. Như vậy, doanh nghiệp sẽ phải nộp đồng thời nhiều khoản tiền vào cùng một thời điểm, trong khi doanh nghiệp đang cần nguồn lực để khôi phục sản xuất, kinh doanh và phát triển. Hiệu quả chính sách bị giảm thiểu do tính thời điểm của chính sách.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội; Tổng Liên Đoàn Lao động

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)