Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với an toàn thực phẩm

Thứ ba, 23-06-2017 | 15:54:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với an toàn thực phẩm

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: JBAV (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam)

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Nhật Bản đã đạt được thành công lớn trong ngành nông nghiệp và đã phát triển nhiều công nghệ khác nhau và bí quyết này đã góp phần nâng cao không chỉ chất lượng sản phẩm nông nghiệp của mình mà còn là sự an toàn của người tiêu dùng ; các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến việc hợp tác với Việt Nam trong sự phát triển công nghệ nông nghiệp và bí quyết tương tự trong ngành nông nghiệp Việt Nam


Đơn vị phản hồi: Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Công văn: 3942/BNN - QLDN, Ngày: 15/05/2017

Nội dung trả lời:

Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn nhất trí với ý kiền của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam về tầm quan trọng của việc 1 truy xuất nguồn gốc trong cồng tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho ngưòi tiêu dùng và nâng cao chất lượng sản phẩm thực phẩm, cũng như thành công lớncủa Nhật bản trong phát triển công nghệ phát triến ngành nông nghiệp. Bộ hoan nghênh hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên và mong muốn phía Nhậtbản hỗ frợ các dự án chuyển giao công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm cho phía Việt Nam tròng thiời gian tới

Ý kiến bạn đọc (0)