Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Một nhà thầu có được ghi tên trong nhiều hồ sơ dự thầu?

Thứ hai, 13-03-2023 | 12:06:00 PM GMT+7 Bản in
Trường hợp nhà thầu tham gia đấu thầu với tư cách nhà thầu chính trong 1 hồ sơ dự thầu và có tên trong 1 hồ sơ dự thầu khác với vai trò nhà thầu phụ thì E-HSDT của nhà thầu không bị coi là vi phạm quy định

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống đấu thầu như sau:

Bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu tư vấn X. Có 2 nhà thầu tham gia đấu thầu là nhà thầu A và nhà thầu B.

Trong quá trình đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia đấu thầu nhận thấy nhà thầu A đứng tên là nhà thầu phụ đảm nhận một phần công việc trong E-HSDT của nhà thầu B.

Trong tổ chuyên gia đấu thầu có hai ý kiến xử lý như sau:

- Ý kiến thứ nhất: Nhà thầu A vừa là nhà thầu chính tham dự thầu, vừa là nhà thầu phụ của nhà thầu B tham dự thầu của cùng một gói thầu. Như vậy, nhà thầu A đã thông thầu với nhà thầu B. Vì vậy, đề nghị loại nhà thầu A, B do vi phạm Luật Đấu thầu. Đề nghị hủy thầu gói thầu này.

- Ý kiến thứ hai: Nhà thầu A có tên trong E-HSDT của nhà thầu B chỉ với tư cách nhà thầu phụ, không phải thành viên liên danh dự thầu nên không vi phạm quy định của Luật Đấu thầu. Vì vậy không thể loại 2 nhà thầu này mà vẫn phải tiến hành đánh giá tiếp cả 2 E-HSDT.

Ban Quản lý Dự án hỏi, bên mời thầu cần giải quyết tình huống trên như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, một trong các điều kiện để E-HSDT của nhà thầu được đánh giá hợp lệ là nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh).

Theo đó, trường hợp nhà thầu tham gia đấu thầu với tư cách nhà thầu chính trong 1 hồ sơ dự thầu và có tên trong 1 hồ sơ dự thầu khác với vai trò nhà thầu phụ thì E-HSDT của nhà thầu không bị coi là vi phạm quy định nêu trên.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/mot-nha-thau-co-duoc-ghi-ten-trong-nhieu-ho-so-du-thau-102230308150717752.htm

Ý kiến bạn đọc (0)